Skip to content

Handledarkurs

Vi anordnar handledarkurs för körkort. Kursen tar ungefär fyra timmar och är en förutsättning för att kunna övningsköra privat. Fika är inkluderat! ☕

Kommande kurser

Datum för handledarkurser 2024

Lördag 25/5 10:00-14:00 (Fullbokad)

Onsdag 5/6 16:30-20:30Kontakta oss och boka din plats 

Mer om vår handledarkurs

All övningskörning kräver en handledare med tillstånd och en elev med körkortstillstånd. För övningskörning i bil måste såväl elev som handledare ha gått utbildningen. Syftet är att göra övningskörandet – och trafiken i sig – säkrare.

Få koll på reglerna

📝

Ett av syftena med introduktionsutbildning är att ge såväl elev som handledare kunskap om reglerna kring övningskörning. Vi undervisar bland annat handledarens juridiska och moraliska ansvar samt vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid uppkörningen.

Planering och struktur

🗓️

Vi berättar också om hur teori och praktik kan integreras i utbildningen. Efter introduktionskursen har ni de verktyg som krävs för att planera och strukturera övningskörandet.

Trafiksäkerhet

😊

Ni får även koll på viktiga trafiksäkerhetsfaktorer. Till exempel:

  • Var ni bör övningsköra, med elevens färdigheter och erfarenheter i åtanke.

  • Risker och begränsningar kopplat till oerfarna förare.

  • Hur och varför elev och handledare kan tolka en och samma trafiksituation på olika vis.

FAQ

Sedan 2010 finns inte längre något krav om att handledaren behöver gå om utbildningen för att övningsköra med en ny elev. Det här är en vanlig situation, till exempel när samma förälder ska köra med ett yngre syskon.

Bra att tänka på är dock att utbildningen har en giltighetstid på fem år. Efter den tiden måste alltså handledaren genomföra utbildningen igen för att kunna övningsköra med elev.
Minst 15 år och nio månader ska eleven vara för att gå utbildningen. Övningskörning med personbil kan påbörjas när eleven fyllt 16 år.

Som handledare måste du ansöka om handledarskap på Transportstyrelsens hemsida.

Ansökan kostar ingenting och kan göras direkt när handledaren har gått kursen.

Nej, först när ni fått ett brev med godkännande från Transportstyrelsen kan ni börja köra.

Glöm inte att eleven också ska ha ett giltigt körkortstillstånd.